Screenshot_20230520-093542_Twitter~2

Steinerpædagogik 2023

(Arbejdsartikel 2023)

Konstruktiv Steinerkritik 

Steinerskoler og andre Steinerinstitutioner praktiserer Steinerpædagogik, som er et produkt af Rudolf Steiner og hans Antroposofi.

Studerer man antroposofien nærmere støder man på et overflødighedshorn af religiøst og esoterisk tankegods. Det er ganske vist. Ligesom det også er ganske vist, at Steiner ofte ytrede sig racistisk og antisemitisk. Det skal man som Steinerkritiker selvfølgelig belyse.

Der er mange børn og unge, som møder en god og nærværende verden i Steinerskoler og institutioner. Det skal anerkendes. Der er også mange gode Steinerlærere og pædagoger derude. Dem har jeg selv mødt flere af. Men når børn møder et religiøst lignende indhold som de ikke er modne til at forstå og som deres forældre ikke troede var en del af pædagogikken, så er det relevant med et kritisk eftersyn.

Så hvornår skal man som kritiker kritisere? Hvornår skal man lade være? Man bør ihvertfald forstå det man kritiserer og ikke generalisere.

Så hvad rører sig i Steinerverdenen i 2023. Hvor er det, at gamle temaer som skjult pædagogik og lukkethed forekommer? Det og andre spørgsmål vil jeg arbejde med her i 2023.

Vaccineskepsis i Steinerkredse 

Som pædagogstuderende på Steinerseminariet erfarede jeg, at der var en generel vaccineskepsis i Steinerverdenen. En antroposofisk læge som underviste på seminariet frarådede MFR vaccinen. Kontaktoplysninger på mæslingesmittede i det ganske land blev delt og ”smittegrupper” blev oprettet.

I årene efter uddannelsen på Rudolf Steiner Pædagogseminariet dukkede der jævnligt historier om mæslingesmitte op i dagspressen. De var næsten altid relateret til Steinerskoler og institutioner. I 2019 viste en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, at Steinerskolerne havde den laveste tilslutning til MFR vaccination blandt skolerne i Danmark.
Men en ting var MFR vacciner. For en anden og helt ny vaccine skulle fra 2021 skabe en ny og voldsommere vaccinedebat. Både i og omkring Steinerverdenen.

I efteråret 2021 var en stor del af Europas befolkning vaccineret imod Covid19. Men mange var også skeptiske i forhold til den nye vaccine. I de mere vaccineskeptiske Steinerkredse talte man om en ”vaccine mod åndelige tilbøjeligheder” og gamle citater af Rudolf Steiner blev ofte fremhævet. Bl.a. at han havde forudsagt, at ”mørkets ånder” ville opfinde en vaccine, der kunne drive åndeligheden ud af mennesket – allerede i en tidlig alder.

I de tysktalende lande var smitten i efteråret 2021 høj, og måske var frustrationen over, at visse grupper i samfundet fravalgte vaccinen også høj. I hvert fald bredte der sig især i tyske medier en stemning rettet mod Steinertilhængere på grund af deres velkendte historiske vaccineskepsis.

Meget af den stemning der har været rettet imod Steinertilhængere (især i Tyskland) på grund af lavere tilslutning til Covid19 vaccination, har jeg valgt ikke at ”abonnere” på. Min oplevelse er, at denne stemning nærmede sig hetzlignende tilstande, og det tror jeg ikke fører til noget konstruktivt i Steinerdebatten.

Her i 2023 ser jeg ikke nogen anledning til, at et fravalg af Covid vacciner i Steinerkredse bør være et tema i Steinerkritikken. Jeg vil derfor nøjes med at konstatere, at vaccineskepsis er og har altid været en del af Steinerverdenen. Det er ganske vist.

Steiners racisme 

”Den hvide races nye morgenrøde
Vil åbenbare sig på jorden
Først når denne race af de bedste mennesker
Opfatter materie-sindet
som beskæmmende, fordi det opløser
Det sande menneskevæsens bevidsthed.”

Digt af Rudolf Steiner (Wahlsruftworte,2. Folge, Dornach, NachlassVerwaltung,1953).

Der findes mange Rudolf Steiner citater, som har et racistisk indhold. Jeg vil endda tillade mig at sige FOR mange…

For 20 år siden vil jeg have bragt flere af disse citater her, men i dag findes der mange artikler om Steiners racisme derude. Så jeg vil i stedet foreslå, at man søger på ”Rudolf Steiner racisme” eller lignende på søgesider som Google. Der vil dukke meget op.

Det er selvfølgelig relevant at stille spørgsmålet: Var Rudolf Steiner racist? I hvert fald når han konsekvent talte nedladende om bestemte racer og samtidig nærmest fremhævede sin egen race som en slags ”åndelig førerrace”, bliver det svært at undgå betegnelsen ”racist”.

Men selv om Steiner måske var racist, så er hovedparten af hans efterfølgere det ikke. Jeg kan ikke mindes, at jeg har mødt en Steinertilhænger, som var racist. Men når man lever i en tid, hvor man som dansker kan blive konfronteret med sine forfædres handlinger, hvis disse eks var slavehandlere eller havde haft slaver på en plantage i dansk Vestindien, kan det være en god ide at konfrontere sine egne historiske rødder. Derfor tror jeg, at Steinertilhængerne bliver nødt til at tage et opgør med Steiners racisme. Ligesom andre med racistiske rødder tager opgøret, skal Steiners efterfølgere også se at komme i gang – inden det bliver omverdenen, der tvinger dem til det. Måske det kan blive begyndelsen på en oprydning i Steiners mere absurde tankegods. Det kan sikkert kun blive til gavn for hele Steinerbevægelsen.

Kan man basere en pædagogik på ”Antroposofi”?

Kan man basere en moderne pædagogik på Antroposofi?
Nogle Steinerinstitutioner og skoler nævner Rudolf Steiners Antroposofi på deres hjemmesider. Andre gør det ikke. Men denne Antroposofi er og bliver grundlaget for Steinerpædagogikken.

Det er ikke ualmindeligt, at Antroposofien bliver kaldt en filosofi. Noget filosofisk tankegods har selvfølgelig inspireret Steiner, men hans mange tusinde foredrag er oftest præget af okkult og religiøs spekulation.

Karma og reinkarnation er gennemgående i Antroposofien og bliver omfattende brugt i Steinerpædagogikken. F.eks. kan et barns udfordringer i det nuværende liv, skyldes handlinger i et tidligere liv. Så hvor en moderne pædagogik arbejder med børns nærmeste relationer såsom venner og forældre, er arbejdet med relationer for mange Steinerpædagoger mere end dette livs umiddelbare aktører.

Jeg finder det ikke forkert, at betragte sine medmennesker som mere end krop og materie. Men at spekulere i børns tidligere liv hører ingen steder hjemme, og karma og reinkarnation kan på ingen måde inddrages i moderne pædagogisk tænkning. Så hvis Steinerpædagogikken skal have sin relevans i moderne skoler og daginstitutioner, skal dens udøvere begynde at revurdere pædagogikkens forankring i Rudolf Steiners Antroposofi.

“Rudolf Steiner Light”

”Han forudså for 100 år siden, at ahrimanske (dæmoniske) kræfter vil inkarnere i det næste århundrede. Disse vil indføre en ny verdensorden, som vil starte krige, epidemier samt tvinge os til materiel underkastelse og påtvinge vores efterkommere en vaccine, der vil drive al åndelighed ud af dem”.

Sådan groft sagt, har flere konspirationstænkere taget Rudolf Steiners okkulte visioner til sig. Jeg vil hertil tilføje, at jeg allerede sidst i 1990erne på Steinerseminariet stiftede bekendtskab med flere af disse sære forudsigelser.

Steinerpædagogikken er baseret på Antroposofi, som er fuld af Steiners sære visioner. Er disse visioner i Antroposofien også temaer blandt Steinerlærere og pædagoger? Og er man åben omkring indholdet i Antroposofien?

Måske det er på tide, at Steinerpædagogikkens udøvere giver deres pædagogik et kritisk eftersyn? Hvis de skal ind den moderne pædagogiske virkelighed, skulle de måske arbejde med en ”Steiner Light” ? Så jeg vil anbefale, at man får Karma og reinkarnationen ud af Steinerskoler og institutioner, og at man kan nøjes med at afholde diskussioner om ”Ahriman” og den ”Ottende Sfære” i antroposofiske grupper, hvor der ikke arbejdes børn.

Det er selvfølgelig svært med en Steinerinstitution uden Antroposofi. Men hvis Steinerpædagoger og lærere kan begrænse deres antroposofiske passion til fritiden, vil de kunne skabe en progressiv og kreativ pædagogik, som med en oprigtig åbenhed kunne bidrage til en moderne pædagogisk virkelighed.

Med mine anbefalinger til Steinerpædagogikken vil jeg afslutte arbejdet med artiklen ”Steinerpædagogik 2023”. Jeg kan konkludere, at alt er det samme i Steinerverdenen. For så længe Steiners efterfølgere er så notorisk afhængige af Rudolf Steiners Antroposofi, vil ingen udvikling finde sted.