racial_ethnography

Rudolf Steiners racelære (fra Steinerpædagogik 2009)

Steinerpædagogikken har en religiøs og okkult baggrund, som den ikke kan løbe fra. En baggrund som er meget omfattende og som også indeholder visse racistiske elementer. F.eks. er menneskehedens udvikling ifølge Steiner (og andre okkultister, – bl.a. visse nazister) ret tankevækkende.– F.eks. mente han, at menneskeheden havde udviklet sig fra åndelige, men mindre fysiske væsner til vor tids forskellige racer. Her har førervæsner blandt menneskene (germanere ?) ledt en slags udskillelse og delt menneskeheden i bl.a. racer og ”folkestammer”. De mest uegnede eller degenererede er blevet til dyr, – f.eks. er aberne degenererede mennesker.
Hvad Steiner mente om naturfolk, kan flg. udtalelse måske belyse:
”Aberne er således degenererede mennesker fra en forbigangen tidsperiode. Ligesom mennesket engang var mere fuldkomment end nu, således var de (aberne) engang mere fuldkomne end nu. – Hvad der imidlertid er blevet inden for det menneskelige område har gennemgået en lignende proces, men kun inden for det menneskelige. I mange vilde folkestammer må vi også se de degenererede efterkommere af fordums højerestående menneskeformer. De sank ikke ned til dyriskhedens trin, men kun til de vildes trin”.
(Fra Akasha-kronikken, Strubes forlag 1984).
Steiner mente derfor, at nogle var mere åndeligt udviklet end andre. Han var overbevist om, at han var specielt indviet i den åndelige verden. Dette var en fantastisk verden, hvor han stiftede bekendtskab med de åndelige hierarkier.
Øverste lag i sådanne hierarkier kunne f.eks. bestå af historiske profeter som Jesus og Buddha, hvorefter ”klarsynede” som Steiner kunne tilhøre et efterfølgende lag. Sådan kunne det fortsætte ned til os almindelige mennesker.
Steiner udtalte i den sammenhæng, at man godt kunne være gode venner med dem, der havde mindre åndelig indsigt og nyde godt af deres hengivenhed. Men at røbe de åndelige hemmeligheder for disse åndeligt mindre bemidlede, betragtede Steiner som en forbrydelse.

Steiner blev ofte udsat for kritik i sin levetid. Han reagerede ved at omtale sine kritikere som åndeligt umodne, og påstod endvidere at disse ikke havde den rette åndelige indsigt .
Steiner udtalte derfor, at der skulle stå flg. i hans trykte foredrag :
”Ingen kan afgive en kompetent bedømmelse af skrifterne, som ikke har tilegnet sig denne skole, enten gennem skolen selv eller på en måde, som af denne erkendes at have samme værdi. Andre bedømmelser afvises for så vidt, som forfatteren ikke indlader sig i nogen diskussion om skrifterne med dem, der har foretaget bedømmelsen”.

Det skal også nævnes, at der i Steiners foredrag er eksempler på overmenneskelige iagttagelser eller udtalelser, som kan minde om en slags ”åndsfascisme”.
F.eks. udtalte Steiner flg. om et problembarn eller ”problemtilfælde”:
”Det er et af disse tilfælde, der forekommer stadig hyppigere, hvor børn fødes og menneskeformer er til stede, men som, hvad det højeste Jeg angår, ikke er mennesker, men tværtimod bliver udfyldt af væsener, der ikke tilhører menneskeklassen. Allerede siden halvfemserne(19. årh.), forekommer der mange jeg-løse mennesker, hvor der ikke forligger en reinkarnation, men hvor menneskeformen tværtimod udfyldes af en slags naturdæmon.”
Og senere fortæller Steiner i samme foredrag :
”Men det vil vi ikke udbasunere i verden. Modstanden var allerede stor nok. Sådanne ting chokerer folk. Det fremkaldte et frygteligt chok, da jeg blev nødt til at sige, at en meget berømt universitetsprofessor med et stort ry, en forsker, at han efter et meget kort liv mellem død og ny fødsel var en reinkarneret neger. Men disse ting vil vi ikke forkynde i verden.” (Konferenzen mit den Lehren der Freien Waldorfschule in Stuttgart, Stuttgart 1919-24, 3. Bind, side 70)

Der har i de senere år været en del debat i Sverige, Norge og Tyskland m.fl. omhandlende det racistiske indhold i Steiners tekster og foredrag.
I efteråret 2007 kunne jeg på den norske hjemmeside “www.steinerkritikk.no” læse, at det tyske ”Familieministerium” overvejede, at censurere to bøger af Rudolf Steiner pga. racistisk indhold. Den tyske historiker Helmut Zander havde undersøgt en foredragsserie af Rudolf Steiner fra 1908-1910, hvor Steiner omtalte de forskellige menneskeracers placeringer i menneskehedens udvikling i forhold til deres hudfarver. Zander hævdede, at Steiner mente, at “sorte” var en ufærdig udgave af den menneskelige evolution, imens den hvide race repræsenterede den endelige fuldførelse. Derfor var familieministeriet bekymret for, at visse foredrag af Steiner kunne være skadelige for unge mennesker.
Debatten har også omhandlet ligheder imellem nazistiske ideologier og visse dele af Steiners foredrag. Der er skrevet artikler, som er udgivet på engelsk, tysk, svensk og norsk, der udover at beskrive sammenhænge imellem Steiners Antroposofi og fascismen også dokumenterer, at flere antroposoffer sympatiserede med nazismen og aktivt tog del i det tredje riges forbrydelser
(Læs bl.a. Peter Staudenmaiers artikel ; Antroposofi och ekofascism, Folkvett 2/2001)

Steinerpædagogik 2009