Mine erfaringer 

 

Jeg er som de fleste, åben over for udviklingen i omverden. Med denne baggrund og med mange diskussioner med min kone, om hvordan vi kunne gøre vores søns hverdag mere interessant med et kreativt indslag, fandt vi at en Steiner børnehave havde noget af det vi ønskede. Dog viste vi ikke i starten, at det vi købte, var et smukt billede fortalt af Steiner børnehavens pædagoger og vi samtidig acceptere at Steiner sekten altid har ret og ved bedre, selv når det kommer til medicinering. 

 

Nogle forældre og lederen, stærke Steiner fanatiker, irriterede sig over, at jeg turde engagere mig i børnehaven og stille spørgsmål omkring administrationen og dybest set om demokratiet i en steinerbørnehave. Mit ønske var, at vedtægterne blev overhold og ledelsen i børnehaven tænkte strategisk, taktisk, og behandlede omverden som fuld af muligheder. Jeg involverede mig, og jeg var ikke en overbevist Steiner tilhængere. Den kobling var tilstrækkelig for fundamentalisterne i Steiner børnehaven. Jeg fik under min meget korte karrierer som medlem af en forældrebestyrelse oplevelsen af, at en steinerbørnehave ikke drives af en forældrebestyrelse som foreskrevet i vedtægterne, men af en kerne af ekstreme Steiner fanatiker. Overholdelsen af vedtægter, var sekundært i den steinerbørnehave, hvor vi havde vores søn i. Regnskab blev ikke levet som foreskrevet i vedtægterne og materialet var dybt kritisabelt. 

 

Mine konkrete erfaringer er, at jeg med min søn, har blevet udsat for et reelt ‘justitsmord’ i en steinerbørnehave. I et brev fra Steiner børnehavens bestyrelsen, stilles der krav på, at jeg skal forlade bestyrelsen og holde lav profil, ellers vil min søn blive smidt ud af børnehaven. Da jeg ikke trak mig på den ekstraordinære generalforsamling, blev vi smidt ud. Det er naturligvis ikke lovet at ekskludere bestyrelsesmedlemmer i flg. deres egne vedtægter, men det er de totalt ligeglade med, de gør hvad der passer dem. 

 

Fokus fra Steiner fanatikerne var på at manipulere med omgivelserne. Det blev konstant spredt løgner om f.eks. tidligere bestyrelsesmedlemmer som ‘nok havde brug børnehavens konto som sin egen kassekredit’, alene fordi han var håndværker ved navn T. eller ‘om en bestyrelsesmedlem som bare hoppet af og var uansvarlig’. Konstant kom der giftige kommentarer. 

 

Vores søn var i børnehaven under et års tid, og sjældent har jeg oplevet så meget fnidder som under det året! Der var en konstant ånd og sjæl af konflikter i børnehaven. 

Jeg blev indvalgt som suppleant til børnehavens forældrebestyrelse på en generalforsamling. At jeg var den med økonomisk forstand og den som turde åbent sætte spørgsmål ved transaktioner eller det som var sket, gjorde ikke min sag bedre. Jeg satte blandt andet spørgsmålstegn til at et gavebidrag som forældre indbetalte, blev sendt videre til en steinerskole og ikke placeredes på en separat konto til fordel for børnehaven (som var hensigten med at lade forældrene betale et gavebidrag til børnehaven). Gad vide om andre forældre også mente at det ekstra gavebidraget skulle komme børnehaven til gavn eller om det, uden diskussion eller information, skulle bare sendes videre til skolen. 

 

Jeg blev efter det første bestyrelsesmøde, forstår jeg nu, vurderet til at være en fjende og jeg skulle med alle midler fjernes fra bestyrelsen. Denne mistanke blev senere bekræftet ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor Steiner fanatikere i bestyrelsen havde, uden mit kendskab, sat på dagsorden: ‘Valg af nyt bestyrelsesmedlem’. De havde forventet, at jeg skulle trække mig, efter jeg havde modtaget trusselsbrevet. Da det ikke lykkedes, smed de min søn ud af børnehaven. Steiner fanatikere kan ikke som andre fanatikere håndtere en konfliktsituation med andre holdninger og meninger. Forestil jer at placere jeres barn i et sådant miljø. Forestil jer også at aldrig sætte spørgsmålstegn til noget som helst – for så er der en risiko at du bliver smidt ud. 

 

Det blev i hvert fald sagt fra Steiner fanatikere ved en ekstraordinær generalforsamling, at de ønskede mig væk fra bestyrelsen, men ikke hvorfor, og hvorfor har de aldrig svaret på eller forklaret. Tavshed er nemlig en strategi i deres verden. Jeg ønskede i den forbindelse at tale med bestyrelsen, men blev aldrig hørt af bestyrelsen. Dette er igen typisk for en Steiner fanatikere. Steiner fanatikere undgår dialog, de dikterer. 

 

è Til forsiden